Chăm sóc sau sinh

Phục hồi làn da trắng hồng sau sinh

Số buổi chăm sóc: Số liệu pháp: 12 Thời gian: 60 - 75 phút  Giá 1 buổi: 550.000đ (*)

Phục hồi truyền thống sau sinh

Số buổi chăm sóc: 6 / Số liệu pháp: 10 / Thời gian: 60 - 70 phút / Giá 1 buổi: 300.000đ

Thư giãn toàn diện sau sinh

Số liệu pháp: 11 / Thời gian: 60' - 75' phút / Giá 1 buổi: 400.000đ

Khỏe đẹp toàn diện sau sinh

Gói thường: Số buổi chăm sóc: 10 buổi / Số liệu pháp: 25 / Thời gian: 62 - 132 phút / Giá 1 buổi: 650.000đ

Gói VIP: Số buổi chăm sóc: 15 buổi / Số liệu pháp: 25 / Thời gian: 62 - 132 phút / Giá 1 buổi: 650.000đ