DỊCH VỤ TRỌN GÓI (MẸ THƯỜNG)

Rạng rỡ quyến rũ

Rạng rỡ quyến rũ (mẹ thường) - 175 phút - 1.450.000 đồng

Thư giãn phục hồi

Thư giãn phục hồi (mẹ thường) - 110 phút - 750.000 đồng

Tái tạo năng lượng

Tái tạo năng lượng (mẹ thường) - 160 phút - 860.000 đồng

Thanh lọc cơ thể

Thanh lọc cơ thể ( Mẹ thường) - 175 phút - 1.060.000 đồng