Chăm sóc mẹ bầu

Thư giãn phục hồi (mẹ thường)

Số liệu pháp: 8 / Thời gian: 130 phút / Giá trọn gói: 750.000đ

Tái tạo năng lượng (mẹ thường)

Số liệu pháp: 8 / Thời gian: 160 phút / Giá trọn gói: 860.000đ

Thanh lọc cơ thể (mẹ thường)

Số liệu pháp: 8 / Thời gian: 175 phút / Giá trọn gói: 1.060.000đ

Rạng rỡ quyến rũ (mẹ thường)

Số liệu pháp: 8 / Thời gian: 175 phút / Giá trọn gói: 1.450.000đ

Mẹ bầu thư giãn

Số liệu pháp: 7 / Thời gian: 110 phút / Giá trọn gói: 460.000đ

Mẹ bầu khỏe đẹp

Số liệu pháp: 7 / Thời gian: 130 phút / Giá trọn gói: 640.000đ