CHĂM SÓC DA MẶT CƠ BẢN

Chăm sóc da với nạ tảo biển ( dành cho da dầu mụn)

Chăm sóc da với nạ tảo biển (dành cho da dầu mụn) Mẹ thường, mẹ bầu - 60p - 390.000đ

Chăm sóc da với nạ thải độc Black Charcoal

Chăm sóc da với nạ thải độc Black Charcoal (mẹ bầu, mẹ thường) - 75 phút - 580.000 đồng

Chăm sóc da với nạ Tencel Hydrating (dành cho da khô hoặc nhạy cảm)

Chăm sóc da với nạ Tencel Hydrating (dành cho da khô hoặc nhạy cảm) Mẹ thường, mẹ bầu

Thời gian: 60 phút

Giá dịch vụ: 390.000 đồng

Chăm sóc da với nạ sinh học dừa Biocell Hydrating

Chăm sóc da với nạ sinh học dừa Biocell Hydrating (Mẹ bầu, mẹ thường) - 60p - 580.000đ

Chăm sóc da với nạ Biocell Whitening Mask

Chăm sóc da với nạ Biocell Whitening Mask (mẹ bầu, mẹ thường) - 60p - 580.000đ

Chăm sóc da với nạ Collagen lá khô

Chăm sóc da với nạ Collagen lá khô (mẹ thường, mẹ bầu) - 90p - 1.200.000đ